Кредитна спілка «Гільдія вуглекопів»

Про кредитну спілку

Кредитна спілка «Гільдія вуглекопів» була заснована у 1994 році у м. Червоноград, де успішно працює дотепер.

Кредитна спілка «Гільдія вуглекопів» є членом Львівської асоціації кредитних спілок та Національної асоціації кредитних спілок України.

Інформація про юридичну особу

 • Повне найменування: Кредитна спілка «Гільдія вуглекопів»
 • Код за ЄДРПОУ: 20826297
 • Відокремлені підрозділи: немає
 • Власники істотної участі: відповідно до особливостей створення та функціонування кредитних спілок, що визначені Законом «Про кредитні спілки», у кредитних спілок відсутні власники істотної участі.
 • Кінцевий бенефціарний власник: відсутній

Графік роботи

 • Понеділок-Четвер – з 9:00 до 18:00
 • П'ятниця – з 9:00 до 15:00
  з 15:00 до 18:00 – робота з документами
 • Субота-Неділя – Вихідні
 • ОБІД (Понеділок-П'ятниця) – з 13:00 до 14:00

Контакти

Юридична та фактична адреса головного офісу

80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Хмельницького, 20 «А»
(Код території за КОАТУУ 4611800000)

Контактні телефони, факс

тел/факс (03249) 9 34 99

Електронна адреса

ksgv@bis.net.ua

Керівництво

Органи управління кредитної спілки

Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Відповідно до вимог Закону України «Про кредитні спілки» (Стаття 13).

Обов'язки та повноваження органів управління кредитної спілки встановлюються у Розділі IV "Управління кредитною спілкою" Закону України «Про кредитні спілки» (Статті 14–18):

 • Загальні збори членів кредитної спілки є вищим органом управління кредитної спілки. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.
 • Спостережна рада кредитної спілки представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.
 • Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені статутом кредитної спілки до її виключної компетенції. Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені кредитної спілки в межах, передбачених Законом і статутом спілки.
 • Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки. Кредитний комітет призначається спостережною радою та підзвітний загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки.
 • Ревізійна комісія кредитної спілки здійснює rонтроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки. Ревізійна комісія підзвітна і відповідальна перед загальними зборами членів кредитної спілки. До складу ревізійної комісії не можуть входити члени спостережної ради, правління, кредитного комітету та особи, які перебувають з кредитною спілкою у трудових відносинах. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді кредитної спілки.

Керівники органів управління в КС «Гільдія вуглекопів»

 • Спостережна рада кредитної спілки
  • Фір Ярослав Михайлович (голова спостережної ради)
  • Стефківський Олександр Іванович (заступник голови спостережної ради)
  • Махник Михайло Степанович (секретар спостережної ради)
  • Кулина Петро Михайлович (член спостережної ради)
  • Негребецький Анатолій Сергійович (член спостережної ради)
 • Правління кредитної спілки
  • Махник Ірина Павлівна (голова правління)
  • Грошко Михайло Олександрович (член правління, головний бухгалтер)
 • Ревізійна комісія кредитної спілки
  • Андрушків Богдана Михайлівна (голова ревізійної комісії)
  • Кубінська Оксана Михайлівна (заступник голови ревізійної комісії)
  • Марковський Володимир Ріхардович (секретар ревізійної комісії)
 • Кредитний комітет кредитної спілки
  • Грошко Михайло Олександрович (голова кредитного комітету)
  • Махник Ірина Павлівна (заступник голови кредитного комітету)
  • Васько Галина Ігорівна (член кредитного комітету)
 • Головний бухгалтер — Грошко Михайло Олександрович

Свідоцтва та ліцензії

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

 

Інформація про види фінансових послуг

Положення про фінансові послуги (12.05.2021):
завантажити для перегляду у форматі DOC. Додатки до положення:примірний договір про споживчий кредит, примірний договір про споживчий кредит (загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати).

Положення про фінансові послуги (31.12.2020):
завантажити для перегляду у форматі DOC. Додатки до положення примірний кредитний договір, примірний договір про споживчий кредит, примірний договір про споживчий кредит (загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати).

Положення про фінансові послуги (31.07.2020):
завантажити для перегляду у форматі DOC. Додатки до положення примірний кредитний договір, примірний договір про споживчий кредит.

Положення про фінансові послуги (24.01.2020):
завантажити для перегляду у форматі DOC. Додатки до положення примірний кредитний договір, примірний договір про споживчий кредит.

Положення про фінансові послуги (13.11.2017):
завантажити для перегляду у форматі PDF. Додатки до положення примірний кредитний договір, примірний договір про споживчий кредит.

Положення про фінансові послуги (21.07.2017):
завантажити для перегляду у форматі PDF. Додатки до положення примірний кредитний договір, примірний договір про споживчий кредит.

Положення про фінансові послуги (10.02.2017):
завантажити для перегляду у форматі PDF.

Кредити

На даний час кредити надаються лише дійсним членам кредитної спілки. Прийом нових членів для видачі кредитів не проводиться. Якщо ви дійсний член Кредитної спілки «Гільдія вуглекопів», для отримання інформації щодо можливості надання вам кредиту зверніться до нас у офіс або зателефонуйте.

Річні процентні ставки за кредитами від 12.05.2021 * Річні процентні ставки за кредитами від 21.07.2017 *
Назва кредиту Річна процентна ставка,
% річних **
Комерційні кредити 59%
Кредити, надані на ведення фермерських господарств 59%
Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств 59%
Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна 59%
Споживчі кредити: на придбання автотранспорту 59%
на придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп'ютерів 59%
на інші потреби, у тому числі: - лікування 59%
- навчання 59%
- енергозбереження 59%
- поповнення додаткового паю 59%
* Затверджено рішенням спостережної ради - додаток 1 до протоколу № 3 від 12 травня 2021 року
** В разі втрати члена родини позичальника (чоловіка, дружини, дітей, батька або матері), процентна ставка по кредитам знижується до 49 % річних з дня прийняття кредитним комітетом кредитної спілки відповідного рішення.

Депозити

Кредитна спілка «Гільдія вуглекопів» не провадить діяльності із залучення депозитних внесків членів спілки.


Звітні дані

Річний фінансовий звіт

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2011 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2012 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2013 році:

завантажити файл 1 для перегляду у форматі PDF,
завантажити файл 2 для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2014 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2015 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2016 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF: частина 1 частина 2 частина 3 частина 4 частина 5 (примітки)

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2017 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2018 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2019 році:

завантажити фінансову звітність для перегляду у форматі XLS.

завантажити примітки до фінансової звітності для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2011 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2012 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2013 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2014 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2015 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2016 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2017 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2018 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2019 році:

завантажити для перегляду у форматі DOC.

Додаткова інформація про спілку

Кредитна спілка «Гільдія вуглекопів» заснована згідно рішення установчих зборів ( Протокол № 1 від 18 травня 1994 року) і діє на підставі Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки»,«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

Повне найменування відповідно до установчих документів: КРЕДИТНА СПІЛКА « Гільдія вуглекопів»

Код за ЄДРПОУ: 20826297

Код території за КОАТУУ: 4611800000

Поштовий індекс: 80100

Область: Львівська

Населений пункт: м.Червоноград Вулиця, номер будинку: Богдана Хмельницького, будинок 20-А

Повний перелік видів фінансових послуг, які зазначені у додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та/або у ліцензіях на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, які видані Нацкомфінпослуг або іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг:

- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Види господарської діяльності, на провадження яких видані ліцензії: Діяльність кредитної спілки по наданню коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: розпорядження НКФП № 702 від 23.03.2017

Дата початку дії (за наявності) ліцензії: 23.03.2017

Строк дії ліцензії - безстроковий Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія): чинна ліцензія

Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

Дата державної реєстрації: 16.06.1994, Дата запису: 16.06.1994, Номер запису: 1 419 120 0000 000266.

Інформація щодо включення кредитної спілки до державного реєстру фінансових установ:

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія КС №360 від 02.07.2004 р.

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки: Справа про банкрутство не порушувалася, процедура санації не застосовувалася.

Відомості про прийняття рішення про ліквідацію спілки: КС „Гільдія вуглекопів” в стадії ліквідації на даний момент не перебуває.

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою): Відсутні.

Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п"ять відсотків: Відсутні.

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи: відокремлених підрозділів у КС „Гільдія вуглекопів” немає.

Інформація про кредитне посередництво: Відсутня. 

Орган, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки: Національний банк України (НБУ) адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська буд. 9, Телефон: 0800 505 240. e-mail: nbu@bank.gov.ua

Адреса, за якою кредитною спілкою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 80100, Львівська обл., м.Червоноград, вул.Богдана Хмельницького 20-А, тел. (03249) 9-34-99, електронна пошта: ksgv@bis.net.ua

Вимоги до осіб, які надають додаткові та супутні послуги, необхідність отримання яких може бути пов'язана з укладенням договору про споживчий кредит, та до відповідних договорів укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) споживчого кредиту, а також правила співпраці кредитної спілки з такими особами, відсутні оскільки укладення договорів про споживчий кредит не пов'язано з необхідністю отримання споживачем додаткових чи супутніх послуг третіх осіб; провадить діяльності із залучення депозитних внесків членів спілки.